ΘΕΑΤΡΟ "ΟΛΥΜΠΙΟΝ"

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΣΙΓΑΛΑΣ - ΓΕΤΕΜ Α.Ε.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:


  • Όλες οι εσωτερικές βαφές στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Ι και ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΙ

  • Βαφές σπατουλαριστών επιφανειών (10.000m2)


  • Βαφή όλων των εσωτερικών κουφωμάτων (πόρτες-παράθυρα)

  • Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών


  • Βαφή σε ειδικά γύψινα

  • Απομίμηση παλαίωσης χαλκού σε  γύψινα

  • Απομίμηση-αναπαλαίωση εξωτερικής κολώνας
Επισκεφθείτε το Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Επισκεφθείτε το Θέατρο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

OLYMPION THEATER